OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI kompanije Coca-Cola

SAŽETAK

Ovo obaveštenje o privatnosti se primenjuje na NV Coca-Cola Services SA, društvo sa registrovanim sedištem na adresi Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel („Rukovalac podacima“, „CCS“, „mi“, „naš“ i „nas“), veb sajtove (naši „Veb sajtovi“), mobilne sajtove, aplikacije, dodatke i druge interaktivne mobilne opcije (pod zajedničkim nazivom naše „Aplikacije“) (sve zajedno, Aplikacije i Veb sajtovi – „Sajtovi“) koje vode do ovog obaveštenja o privatnosti. Kompletan tekst ovog obaveštenja o privatnosti i njegov sažetak možete pročitati u tekstu koji sledi.

Molimo Vas da imate u vidu da se ovo obaveštenje o privatnosti ne odnosi na privatnost, podatke ili druge radnje trećih strana, uključujući i treće strane koje administriraju bilo koji sajt do kojeg vodi link naveden na ovim Sajtovima, kao i da mi nismo odgovorni za to. Navođenjem linka na Sajtovima ne podrazumeva se da smo mi ili naša povezana društva odobrili navedeni sajt.

KAKO KORISTIMO I KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI?

Prikupljamo različite kategorije podataka o ličnosti. Kategorije podataka koje prikupljamo mogu da podrazumevaju: kontakt podatke i informacije o profilu; informacije o preferencama i interesovanjima; sadržaj koji kreira korisnik (User Generated Content - UGC); informacije o lokaciji; informacije sa društvenih mreža i informacije koje pružaju treće strane.

Ovi podaci o ličnosti se prikupljaju od Vas na razne načine, između ostalog:

Možemo povezati ili kombinovati podatke koje prikupimo o Vama iz različitih izvora kako bismo obezbedili dosledno korisničko iskustvo, bez obzira na to kako komunicirate sa nama – onlajn, preko mobilnog uređaja ili društvenih medija.

Podatke o ličnosti koristimo za različite svrhe: na primer, za ispunjavanje Vaših zahteva i kako bismo Vas kontaktirali; kako bismo Vam slali personalizovane reklamne i promotivne sadržaje i materijale; kako bismo analizirali i unapredili naše Sajtove i poslovanje; za druge svrhe koje su detaljnije opisane u našem Obaveštenju o privatnosti.

Da biste Saznali više o podacima koje prikupljamo i kako ih koristimo, pročitajte naše Obaveštenje o privatnosti.

KAKO DELIMO PODATKE?

Podatke delimo u raznim situacijama radi funkcionisanja naših Sajtova, odgovaranja na Vaše zahteve, unapređenja Vašeg iskustva i za druge poslovne svrhe. Na primer, možemo deliti podatke:

Da biste Saznali više o ovome i o drugim načinima na koji možemo deliti Vaše podatke o ličnosti, pročitajte naše kompletno Obaveštenje o privatnosti podataka.

KOJA SU VAŠA PRAVA I MOGUĆNOSTI?

Želimo da budete svesni svojih prava i mogućnosti u pogledu načina na koji možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. U zavisnosti od toga kako koristite Sajtove, ova prava i mogućnosti mogu uključiti sledeće:

Da biste Saznali više o Vašim pravima i mogućnostima, pročitajte naše kompletno Obaveštenje o privatnosti podataka.

PITANJA O NAŠOJ POLITICI ZAŠTITE PRIVATNOSTI?

Ako imate pitanja u vezi sa našim obaveštenjem o privatnosti podataka, slobodno nas kontaktirajte na adresu [email protected].

Pre nego što pristupite ili koristite naše Sajtove, molimo Vas da pročitate i razumete naše odredbe o prikupljanju, obradi, čuvanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija o ličnosti, kako je opisano u ovom obaveštenju o privatnosti.

Vidi ANEKS 1 – OBRAĐIVAČI PODATAKA

Vidi ANEKS 2 – TEHNOLOGIJE TREĆIH STRANA ZA PRAĆENJE

POSLEDNJA IZMENA: 14.11.2019

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI kompanije Coca-Cola

Kompletan dokument


SADRŽAJ

 1. Šta je Obaveštenje o privatnosti?

  NV Coca-Cola Services SA, društvo sa registrovanim sedištem na adresi Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel („Rukovalac podacima“, „CCS“, „mi“, „naš“ i „nas“), poštuje Vašu privatnost i želi da budete upoznati sa time kako prikuplja, koristi i otkriva informacije koje se posredno ili neposredno odnose na Vas kao pojedinca („Podaci o ličnosti“), kao i sa pravima koja imate u tom pogledu.

 2. Koje Vaše podatke o ličnosti prikupljamo?
  1. Vaši podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo
  2. Informacije koje se automatski prikupljaju
  3. Prikupljanje podataka od strane trećih lica i personalizovano oglašavanje
 3. Koje Vaše podatke o ličnosti ne prikupljamo?

  (u daljem tekstu „Osetljivi podaci o ličnosti“).

 4. Korišćenje Sajtova od strane maloletnih lica i upozorenje za roditelje

 5. Vaši izbori i kontrola nad Vašim podacima

 6. Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?
  1. Analiza podataka za utvrđivanje trendova i unapređenje proizvoda i sajtova Coca-Cola
  2. Analiza podataka za izveštavanje i analitičke potrebe
  3. Pravni osnov za obradu: Vaš pristanak
  4. Poštovanje naših zakonskih obaveza

 7. Kome se otkrivaju Vaši podaci o ličnosti?

 8. Koje prenose podataka o ličnosti sprovodimo van Evropskog ekonomskog prostora?

 9. Šta je sa linkovima ka drugim veb sajtovima, aplikacijama, platformama i sl?

  Kada koristite Sajtove, možete naići na linkove ka drugim sajtovima, aplikacijama i platformama koje ne postavljamo mi već druge kompanije. Mi nismo odgovorni za te sajtove, aplikacije i platforme i ovo obaveštenje o privatnosti se na njih ne primenjuje. Potrebno je da pročitate politike i pravila koje su te kompanije objavile na svojim sajtovima, aplikacijama i platformama da biste saznali kako oni štite Vašu privatnost.

 10. Koja su Vaša prava u pogledu naše obrade Vaših podataka o ličnosti, kako ih možete ostvariti i kako da nas kontaktirate?
  1. Vaša prava u vezi sa našom obradom Vaših podataka o ličnosti

 11. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

   Kada nas zakonski uslovi obavezuju da čuvamo Vaše podatke o ličnosti duže ili kraće.

  1. Za Vaše podatke o ličnosti koje koristimo da biste mogli da učestvujete u promocijama, lojalti programima i sl., za realizaciju promocija i sličnih programa sve do njihovog ispunjenja, u periodu od najduže 5 godina.
  2. Za Vaše podatke koje koristimo radi odgovaranja na Vaše zahteve, u periodu od najduže 10 godina
  3. Za Vaše podatke koje koristimo u vezi sa zahtevom za pristup podacima o ličnosti u periodu od najduže 5 godina od dana kada Vam dostavimo te informacije.

 12. Kako štitimo Vaše informacije
 13. Merodavno pravo
 14. Revizije ovog obaveštenja o privatnosti
 15. ANEKS 1 – OBRAĐIVAČI PODATAKA
 16. ANEKS 2 – TEHNOLOGIJE TREĆIH STRANA ZA PRAĆENJE

1. Šta je Obaveštenje o privatnosti?

NV Coca-Cola Services SA, društvo sa registrovanim sedištem na adresi Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel („Rukovalac podacima“, „CCS“, „mi“, „naš“ i „nas“), poštuje Vašu privatnost i želi da budete upoznati sa time kako prikuplja, koristi i otkriva informacije koje se posredno ili neposredno odnose na Vas kao pojedinca („Podaci o ličnosti“), kao i sa pravima koja imate u tom pogledu.

CCS je rukovalac podacima (u smislu Uredbe 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju tih podataka, kojom se stavlja van snage Direktiva 95/46/EC, u daljem tekstu „Opšta Uredba o zaštiti podataka“ kao i merodavnih lokalnih propisa koji se primenjuju u Vašoj jurisdikciji tj. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018, u daljem tekstu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“) odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti navedenih u Obaveštenju o privatnosti.

Ovo obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje o privatnosti“) opisuje kako CCS obrađuje Vaše podatke o ličnosti koji su prikupljeni preko veb sajtova (naši „Veb sajtovi“) i bilo kojih mobilnih sajtova, aplikacija, dodataka i drugih interaktivnih opcija (pod zajedničkim nazivom naše „Aplikacije“) (sve zajedno, Aplikacije i Veb sajtovi – „Sajtovi“).

Možete nas kontaktirati korišćenjem kontakt informacija navedenih u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti.

2. Koje Vaše podatke o ličnosti prikupljamo?

Putem Sajtova, bilo onlajn ili oflajn, prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti na različite načine:

 1. Vaši podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo

  • Kontakt i podaci o profilu: lični podaci kao što su ime, prezime, korisničko ime, broj telefona, adresa, poslovne informacije, godine života, država stanovanja, e-mail adresa, dobitnički promo kod, kada se registrujete na našim Sajtovima, prijavite na našu mejling listu, učestvujete u takmičenju, osvojite promo nagradu, ili kada učestvujete u nagradnim igrama ili na drugi način komunicirate ili imate interakciju sa nama.

  • Podaci o preferencama i interesovanjima: Preference u pogledu obaveštenja, marketinških poruka i načina prikazivanja našeg sajta;

  • Profil na društvenim mrežama: Kada pristupate našim sajtovima preko raznih društvenih mreža, npr. kada se prijavljujete na Fejsbuk preko naših sajtova ili kada nas „lajkujete“ na Fejsbuku ili kada nas pratite ili podelite naš sadržaj preko Fejsbuka, Tvitera, Snepčeta, LinkedIn-a, Instagrama ili drugih sajtova, možemo dobiti podatke od tih društvenih mreža, uključujući Vaše profilne podatke, korisnički ID koji je povezan sa Vašim nalogom na toj društvenoj mreži, kao i druge podatke koje ste dozvolili društvenim mrežama da dele sa trećim stranama;

  • Sadržaj koji kreira korisnik (User Generated Content - UGC), komentari, ćaskanje i mišljenja: Kada nas direktno kontaktirate, npr. putem e-maila, telefonom, poštom, popunjavanjem onlajn formulara ili učestvovanjem u onlajn ćaskanju, snimićemo Vaše komentare i mišljenja. Takođe ćemo snimiti komentare i mišljenja koja iznesete u odgovorima na upitnike, tokom učešća u nagradnim igrama ili u promocijama koje organizujemo. Ove kategorije podataka o ličnosti mogu da uključuju i audio zapis glasa, fotografiju ili video, pod uslovom da dozvolite Sajtovima da koriste video zapis uživo sa kamere Vašeg uređaja. Ova mogućnost se koristi da bi Vam obezbedila bolji interaktivni doživljaj. Mi i naši pružaoci usluga ne prikupljamo, ne beležimo i ne snimamo slike, informacije o video zapisu ili bilo kakve informacije o licima u video zapisu. Te informacije ostaju na Vašem uređaju i brišu se kada isključite pretraživač ili aplikaciju. Međutim, mi i naši pružaoci usluga možemo prikupiti druge informacije o tome kako koristite ovu mogućnost, npr. koliko često i koliko dugo je koristite.

  • Podaci o lokaciji: Naša aplikacija ne prikuplja, ne čuva i ne očitava podatke o lokaciji preko GPS, Wi-Fi ili triangulacije bežične mreže. Mi i treće strane sa kojima sarađujemo prikupljamo samo anonimni, nasumično generisani ID aplikacije kako bismo utvrdili blizinu korisnika u odnosu na naša prodajna mesta i poslali promotivne poruke i informacije o popustima u prodavnicama u Vašoj blizini.

 2. Informacije koje se automatski prikupljaju

  Kada koristite naše sajtove, čitate naše mejlove ili na drugi način komunicirate sa nama putem računara ili mobilnog uređaja, mi i treće strane sa kojima sarađujemo možemo automatski prikupiti informacije o tome kako pristupate i koristite Sajtove i informacije o uređajima koje koristite za pristup Sajtovima.

  Ove informacije koristimo za poboljšanje i personalizovanje Vašeg korisničkog doživljaja, za praćenje i unapređenje naših Sajtova i za druge interne potrebe.

  Ove informacije najčešće prikupljamo uz pomoć različitih tehnologija za praćenje, uključujući kolačiće, flash objekte, piksele, veb monitore, umetnute skripte, tehnologije za utvrđivanje lokacije i slično (zajednički nazvano „tehnologije za praćenje“).

  Konkretnije, putem tehnologija za praćenje prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kada koristite Sajtove; tehnologije za praćenje nam omogućavaju da npr. pronađemo proizvode koji su Vam u blizini, da Vam pružimo ponude u realnom vremenu i više od toga; da Vam obezbedimo personalizovane reklamne poruke; da se borimo protiv prevarnih radnji; da analiziramo i unapredimo uspešnost naših proizvoda; da prikupimo instalacione podatke (ID uređaja, izvor saobraćaja, nivo baterije, operater, model uređaja); da pratimo medijske priloge; i da ispunimo naše legitimne interese.

  Ove tehnologije možete prihvatiti i odbiti (osim kada je to neophodno za ispravno funkcionisanje aplikacija) tako što ćete namestiti podešavanja u svom mobilnom telefonu ili namestiti preference u postavkama profila kako je navedeno u odeljku 5.

  Informacije o Vama koje automatski prikupljamo mogu biti kombinovane sa drugim podacima o ličnosti koje prikupljamo direktno.

  Slede informacije koje možemo automatski da prikupljamo:


  • Informacije koje se odnose na Vaše korišćenje Sajtova (npr. koliko puta i koliko dugo ste imali interakciju sa aplikacijom, koje video zapise ste gledali, u kojim nagradnim igrama ili takmičenjima ste učestvovali, sa kojih veb sajtova ste pristupili, koliko puta ste kliknuli na neki sadržaj);

  • < li>Podaci o ličnosti koji se odnose na Vaše interakcije sa našim reklamnim sadržajima (npr. da li ste otvoreni prema njima ili ne, da li kliknete na njih ili ne);
  • Informacije o uređaju/uređajima koje koristite da biste pristupili Sajtovima i koristili ih (npr. ovo nam omogućava da znamo da li koristite računar, tablet ili mobilni telefon, rezoluciju Vašeg ekrana, Vaš operativni sistem, Vašu Wi-Fi vezu, Vaš internet pretraživač i Vašu IP adresu, kao i podatke o datoteci evidencije servera).

  • Bihevioralni podaci: Informacije koje su kombinacija ID uređaja i sistemskih događaja i koje se mogu koristiti za utvrđivanje bihevioralnih trendova i šablona i za slanje poruka koje se odnose na sadržaje u kojima ste učestvovali.

  • Podaci o učešću: Podaci o ličnosti koji se odnose na Vaše učešće u promociji, nagradama, istraživanju, nagradnoj igri, nagradnim promocijama, takmičenjima i drugim vidovima promocija (npr. vrsta promocije, datum i vreme učešća u promociji, ishod učešća u promociji, informacije neophodne za podizanje nagrade, kao što su konfekcijski broj, odnosno broj obuće).

  • Analitičke informacije: Možemo prikupljati analitičke podatke ili koristiti analitičke alatke trećih strana kako bismo izmerili saobraćaj i trendove korišćenja Sajtova i kako bismo bolje spoznali demografiju i ponašanje naših korisnika.

 3. Prikupljanje podataka od strane trećih lica i personalizovano oglašavanje

  • Personalizovano oglašavanje: Učestvujemo u personalizovanom oglašavanju i koristimo marketinške agencije trećih strana kako bismo Vam slali personalizovane reklame na osnovu Vaše istorije pregledanja. Dozvoljavamo onlajn marketinškim mrežama trećih strana, društvenim mrežama i drugim servisima trećih strana da prikupljaju podatke o Vašem korišćenju naših sajtova i mobilnih aplikacija u određenom periodu kako bi puštali ili prikazivali reklame na našim sajtovima, na drugim veb sajtovima, aplikacijama ili Sajtovima koje koristite i na drugim uređajima koje koristite. Uglavnom, ali ne uvek, podaci koji se koriste za personalizovano oglašavanje prikupljaju se putem kolačića ili sličnih tehnologija za praćenje, koje prepoznaju uređaj koji koristite i prikupljaju informacije, uključujući podatke o klikovima, vrsti pretraživača, vremenu i datumu Vaše posete sajtu i druge informacije. Možemo podeliti zajednički identifikator naloga (kao što je e-mail adresa ili korisnički ID) sa partnerskim marketinškim agencijama kako bismo Vas identifikovali na različitim uređajima. Mi i partnerske agencije koristićemo ove informacije kako bismo reklame koje viđate onlajn prilagodili Vašim interesima, kao i da bismo prikupljali informacije relevantne za oglašavanje poput izveštavanja, atribucije i istraživanja tržišta. Da biste saznali više o tome kako možete da kontrolišete personalizovano oglašavanje vidite odeljak 10.

  • Dodaci sa društvenih mreža i oglašavanje: Naši Sajtovi mogu sadržati neke dodatke sa društvenih mreža, kao što su Fejsbuk dugme za „lajkovanje“, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter ili druge dodatke. Ovi servisi društvenih mreža mogu da Vas prepoznaju i da prikupljaju podatke o Vašim posetama našim sajtovima i mogu aktivirati kolačiće ili druge tehnologije praćenja. Vaša interakcija sa ovim dodacima podložna je politikama privatnosti tih kompanija. Mi vam prikazujemo personalizovane oglasne poruke preko platformi društvenih medija kao što su Facebook, Twitter, Google+ i druge. Ove kompanije imaju personalizovane programe za slanje oglasnih poruka koji nam omogućavaju da upućujemo reklamne poruke korisnicima koji su iskazali interesovanje za naše sajtove, sve dok su ti korisnici na platformama društvenih mreža, ili grupama drugih korisnika koji dele slične karakteristike poput potencijalnih komercijalnih interesa i demografije. Ove oglasne poruke podležu politikama privatnosti onih društvenih mreža koje ih objavljuju.

  • Podaci o korisničkom iskustvu: Na nekim od naših Sajtova, koristimo alatke trećih strana za praćenje podataka o korisničkom iskustvu. Ove alatke automatski prikupljaju informacije o korišćenju, uključujući klikove i pokrete miša, skrolovanje na stranama i tekst koji se upisuje u formulare na sajtovima. Prikupljene informacije ne podrazumevaju lozinke, podatke o plaćanjima ili druge osetljive podatke o ličnosti. Ove podatke koristimo za analizu sajtova, optimizaciju i lakše korišćenje sajtova. Ne dopuštamo da ove informacije budu podeljene sa trećim stranama niti da ih one koriste za svoje potrebe. Napominjemo da prodavci onlajn i e-mail reklama mogu koristiti piksel takove, veb monitore, proste GIF-ove i slične tehnologije u vezi sa Sajtovima kako bi olakšali upravljanje našim onlajn i e-mail reklamnim kampanjama i unapredili delotvornost tih kampanja. Na primer, ako je neki prodavac pohranio jedinstveni kolačić na Vaš računar, taj prodavac može uz pomoć piksel tagova, veb monitora, prostih GIF-ova ili sličnih tehnologija da sazna koje od naših onlajn reklama su Vas eventualno dovele do naših sajtova i prodavac nam može te i slične informacije dostaviti na korišćenje. Imajte u vidu to da možemo povezati te Druge informacije koje su nam dostavili naši prodavci sa Vašim Podacima o ličnosti koji su prethodno prikupljeni. Možemo koristiti usluge marketinških kompanija trećih strana za postavljanje oglasnih poruka na našim sajtovima. Ove kompanije mogu koristiti informacije (ne uključujući Vaše ime, adresu, e-mail adresu ili broj telefona) o Vašim posetama ovom ili drugim sajtovima kako bi objavljivale reklamne poruke o robi i uslugama koje Vas interesuju. Možemo povezati ili kombinovati Vaše aktivnosti i informacije koje su od Vas prikupljene na našim veb sajtovima ili mobilnim aplikacijama sa informacijama koje se automatski prikupljaju putem tehnologija za praćenje. Ovo nam omogućava da Vam obezbedimo personalizovano iskustvo bez obzira na način Vaše interakcije sa nama – onlajn, preko mobilnog telefona ili društvenih mreža.

3. Koje Vaše podatke o ličnosti ne prikupljamo?

Ne prikupljamo i ne obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje se odnose na:

4. Korišćenje Sajtova od strane maloletnih lica i upozorenje za roditelje

Sajtovi su namenjeni pojedincima koji imaju 13 i više godina uz pristanak roditelja sve do 15. godine.

Za neke sajtove i aplikacije mogu postojati starosna ograničenja u odnosu na to šta se smatra prikladnim za gledanje u određenom starosnom dobu ili šta je zakonom dozvoljeno. Kada postoje određena starosna ograničenja, to će biti jasno naznačeno na odgovarajućem sajtu i možemo vam postaviti neka pitanja da utvrdimo Vaše godine pre nego što nastavimo dalje. To znači da osobe koje imaju manje od 15 godina ne mogu da učestvuju u aktivnostima navedenim u odeljku 6 ako te aktivnosti zahtevaju prethodni pristanak, kao što je primanje personalizovanih poruka i personalizovanih obaveštenja zasnovanih na lokaciji, i nećemo obrađivati te podatke o ličnosti.

5. Vaši izbori i kontrola nad Vašim podacima

Podešavanja profila i deljenja podataka: Možete da ažurirate svoje profilne podatke kao što su korisničko ime, adresa, podaci o plaćanju, i možete menjati preference o deljenju Vaših podataka na stranici Vašeg naloga.

Kako da kontrolišete Vaše e-mail preference: Možete da prestanete da dobijate promotivne e-mail poruke od nas tako što ćete da kliknete na link za „odjavu“ koji se nalazi u tim porukama. Potrudićemo se da što pre obradimo sve zahteve za odjavu. Ne možete da se odjavite sa servisnih poruka (npr. provera naloga, transakcione poruke, promene/ažuriranja opcija Usluga, tehnička i bezbednosna obaveštenja).

Izmena ili brisanje Vaših podataka: Ako imate bilo kakva pitanja o pregledanju, izmeni ili brisanju Vaših podataka, ili ako želite da uklonite ime ili komentare sa našeg sajta ili javnog sadržaja, možete nas kontaktirati direktno kao što je detaljno opisano u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti. Možda nećemo u svakom trenutku biti u mogućnosti da izmenimo ili izbrišemo Vaše podatke.

Geolokacija: Možete kontrolisati praćenje lokacije tako što ćete prilagoditi podešavanja lokacijskih usluga na Vašem mobilnom uređaju. Možemo da nastavimo sa prilagođavanjem Vaše lokacije na osnovu IP adrese kada pristupite uslugama preko kompjutera ili drugog uređaja.

Fotografije, video zapisi i snimanje glasa: Možete kontrolisati, kao i isključiti funkcionalnosti Sajtova u pogledu obrade fotografija, video zapisa, lajv striminga i snimanja glasa tako što ćete onemogućiti Sajtovima da pristupaju kameri ili mikrofonu na Vašem uređaju.

Kolačići, podešavanja za praćenje i personalizovano oglašavanje:

6. Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

 1. Za odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve:

  • Da odgovorimo na Vaša pitanja, žalbe i predloge u vezi sa Sajtovima, a koje nam šaljete putem korisničkih Sajtova ili drugih kanala komunikacije. U slučaju pritužbi u vezi sa proizvodima, prosledićemo vaše zahteve ili upite nadležnoj punionici, Coca-Cola Hellenic.
  • Pravni osnov za obradu: naši legitimni interesi za rukovanje, na adekvatan i blagovremen način, upitima korisnika, žalbama i predlozima u vezi sa Sajtovima.

 2. Da Vas obaveštavamo o izmenama u uslovima korišćenja za Sajtove i u ovom obaveštenju o privatnosti:

  • Da Vas obaveštavamo o izmenama u uslovima korišćenja za Sajtove i u ovom obaveštenju o privatnosti.
  • Pravni osnov za obradu: naš legitimni interes da Vas obaveštavamo unapred o stupanju ovih izmena na snagu.

 3. Marketinška komunikacija:

  • Da Vam mi, ili naši komercijalni partneri (pojedinačno „Komercijalni partner“ i zajedno „Komercijalni partneri“) šaljemo direktne marketinške poruke e-mailom i push obaveštenjima („push notifications“). Direktnim marketinškim obaveštenjima Vas između ostalog obaveštavamo o promocijama i sličnim aktivnostima u vezi sa Coca-Cola proizvodima i proizvodima srodnih brendova i sajtova (ili proizvodima naših komercijalnih partnera), i zamolimo Vas da popunite upitnike i ankete.
  • Direktna marketinška obaveštenja koja Vam šalju naši komercijalni partneri mogu biti:

   • U potpunosti realizovana od strane naših komercijalnih partnera. U takvim slučajevima, nadležni komercijalni partner u svakoj direktnoj marketinškoj komunikaciji postupa kao rukovalac podacima za obradu Vaših podataka o ličnosti. Na ovu obradu primenjuje se obaveštenje o privatnosti koje je zasebno od ovog obaveštenja o privatnosti i koje definiše nadležni komercijalni partner;

   • Zajednički realizovana od strane nas i komercijalnih partnera. U takvim slučajevima, mi i nadležni komercijalni partner zajednički postupamo kao rukovaoci podacima za obradu Vaših podataka o ličnosti. Sklopićemo poseban ugovor o rukovanju podacima sa nadležnim komercijalnim partnerom i obavestićemo Vas o osnovama ovog ugovora.
   • Pravni osnov za obradu: Vaš pristanak.

    Možete da prihvatite ili da odbijete direktne marketinške poruke korišćenjem kontrolne table koja se odnosi na privatnost na Sajtovima (samo treba da aktivirate odgovarajuće preklopno dugme ako želite da primate marketinške poruke i da ga deaktivirate na Vašim profilnim podešavanjima).

    Možete da povučete pristanak za primanje direktnih marketinških poruka tako što ćete kliknuti na link „Odjava“ na dnu svakog marketinškog mejla, ili deaktiviranjem preklopnog dugmeta na kontrolnoj tabli aplikacije. Možete i da nas obavestite o želji da povučete pristanak putem mejla, pozivom ili pisanjem na adrese koje se nalaze u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti. Kada povučete pristanak, mi ćemo prestati sa obradom za navedene svrhe, što neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.

 4. Personalizacija marketinške komunikacije:

  • Možemo našu marketinšku komunikaciju prema Vama prilagoditi (uključujući personalizovane reklame i preporučene sadržaje koje prikazujemo na našim digitalnim obaveštenjima i sajtovima trećih strana (kompjuterskim i mobilnim) i mobilnim aplikacijama) na osnovu (i) Vaših profilnih informacija, (ii) Vaše interakcije sa našim sajtovima (npr. logovanje, učešće u promociji, osvajanje nagrada, učešće u kvizu, postavljanju sadržaja), odnosno (iii) Vaših interakcija sa našim marketinškim komunikacijama (npr. da li ih otvarate, da li klikćete na njih, da li ih gledate ili ne, da li ih koristite ili ne).
  • Pravni osnov za obradu: Vaš pristanak.

   Možete da prihvatite ili da odbijete personalizaciju marketinške komunikacije korišćenjem [kontrolne table koje se odnosi na privatnost] kojima se pristupa preko Sajtova (samo treba da aktivirate odgovarajuće preklopno dugme ako želite da primate marketinška obaveštenja i da ga deaktivirate ako ne želite).

   Možete da povučete pristanak na personalizovanje marketinške komunikacije pristupanjem [kontrolne table koja se odnosi na privatnost] i da deaktivirate preklopno dugme. Možete i da nas obavestite o želji da povučete pristanak putem mejla, pozivom ili pisanjem na adrese koje se nalaze u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti. Kada povučete pristanak, mi ćemo prestati sa obradom za navedene svrhe, što neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.

 5. Promocije, specijalne ponude, programi lojalnosti, izvlačenje nagrada i druge ponude /promocije:

  • Kako biste bili u mogućnosti da učestvujete u promocijama, specijalnim ponudama, programima lojalnosti, izvlačenju nagrada i drugim ponudama/promocijama (npr. slanje podsetnika na mejl, prenos Vaših podataka o ličnosti našim partnerima radi realizacije usluga). Podaci o ličnosti koji moraju da se dostave za registrovanje ponude/promocije uglavnom se sastoje od e-mail adrese, korisničkog ID i lozinke.
  • Pravni osnov za obradu: Obrada Vaših podataka o ličnosti za ovu svrhu zasnovana je na sprovođenju uslova odgovarajuće promocije.

 6. Analiza podataka za utvrđivanje trendova i unapređenje proizvoda i sajtova Coca-Cola:

  • Prikupljamo Vaše podatke o ličnosti da bismo utvrdili Vaše angažovanje na sajtovima (npr. da bismo znali kako koristite naše sajtove, kada ih koristite, uz pomoć kojih uređaja), analizirali ponašanje potrošača, utvrdili trendove i šablone u potrošnji. Ovo nam omogućava da bolje upoznamo korisnike Sajtova, da ih klasifikujemo u odgovarajuće grupe i da bolje prilagodimo sadržaje utvrđenim preferencama korisnika.
  • Pravni osnov za obradu: Vaš pristanak

   Možete da prihvatite ili da odbijete ovo prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti za potrebe sprovođenja analize podataka, utvrđivanja trendova i unapređenje naših aplikacija i Sajtova i uopšteno Coca-Cola proizvoda, tako što ćete podesiti preference o privatnosti na Vašem profilu. Treba samo da aktivirate odgovarajuće preklopno dugme ako želite da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i kako biste nam omogućili da analiziramo podatke radi utvrđivanja trendova, unapređenja aplikacija i sajtova i uopšteno Coca-Cola proizvoda, odnosno da deaktivirate ovo dugme ako to ne želite.

   Možete povući pristanak za gorepomenute svrhe tako što ćete pristupiti stranici i deaktivirati odgovarajuće preklopno dugme. Možete i da nas obavestite o želji da povučete pristanak [putem mejla, pozivom ili pisanjem na adrese koje se nalaze u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti]. Kada povučete pristanak, mi ćemo prestati sa obradom za navedene svrhe, što neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.

 7. Analiza podataka za izveštavanje i analitičke potrebe

  • Prikupljamo Vaše podatke o ličnosti preko naših sajtova, odnosno mobilnih aplikacija kako bismo pripremili opšte i anonimne izveštaje i izmerili učinak naših fizičkih proizvoda, digitalnih svojstava i marketinških kampanja. Na osnovu ove analize utvrđujemo marketinške trendove naših digitalnih aktivnosti i koristimo ih za poboljšanje i prilagođavanje naših Coca-Cola proizvoda i usluga.
  • U tom cilju, možemo prikupljati informacije koje se odnose na Vaše korišćenje naših sajtova, odnosno mobilnih aplikacija, i informacije o uređajima koje koristite za pristup i korišćenje usluga, uključujući:

   • kada ste se registrovali, potvrdili e-mail adresu, broj telefona, kada ste se izlogovali ili ulogovali na naše sajtove ili mobilne aplikacije.

   • kada ste prihvatili pravne uslove na sajtu ili mobilnoj aplikaciji, kao što su Uslovi korišćenja i Politika privatnosti.

   • kada ste imali interakciju sa sadržajem sajta ili mobilne aplikacije, kao što je kliktanje na link, „lajkovanje“ ili deljenje sadržaja.

   • kada ste pristupili nekoj igri, takmičenju, promociji, uneli pin kod, skenirali pin kod, barkod ili QR kod sa proizvoda, prikupili lojalti poene, potrošili lojalti poene ili odabrali nagradu.

   Pravni osnov za obradu: naš legitimni interes da unapredimo proizvode i usluge

 8. Personalizovana push obaveštenja u zavisnosti od Vaše lokacije

  • Koristićemo tehnologiju praćenja kako bismo utvrdili Vašu blizinu našim prodajnim mestima i kako bismo Vam slali obaveštenja u realnom vremenu o našim promocijama i sniženjima u prodavnicama u Vašoj blizini. Nećemo prikupljati ili na bilo koji način obrađivati Vaše geolokacijske „GPS“ podatke.
  • Pravni osnov za obradu: Vaš pristanak

  Možete prihvatiti ili odbiti ovo prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti za svrhe slanja prosleđenih personalizovanih obaveštenja zasnovanih na lokaciji tako što ćete podesiti preference o privatnosti na Vašem profilu. Treba samo da aktivirate odgovarajuće preklopno dugme ako želite da primate prosleđena personalizovana obaveštenja zasnovana na lokaciji, odnosno da ga deaktivirate ako to ne želite. Preklopno dugme je po pravilu deaktivirano.

  Možete povući pristanak na gorepomenutu opciju pristupanjem stranici i deaktiviranjem odgovarajućeg preklopnog dugmeta. Možete i da nas obavestite o želji da povučete pristanak putem mejla, pozivom ili pisanjem na adrese koje se nalaze u odeljku 10 ovog obaveštenja o privatnosti. Kada povučete pristanak, mi ćemo prestati sa obradom za navedene svrhe, što neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.

 9. Tehničko funkcionisanje Sajtova

  • Prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti za tehničku administraciju Sajtova i kako bismo obezbedili da oni adekvatno funkcionišu. Naročito prikupljamo informacije o stanju uređaja pri padu neke aplikacije (kao što su jedinstveni identifikatori uređaja, fizička lokacija uređaja u vreme pada) kako bismo identifikovali uzrok pada i učinili ono što je neophodno kako se to ne bi ponovilo.
  • Pravni osnov za obradu: naš legitimni interes da obezbedimo da Sajtovi dobro rade sa tehničkog/IT aspekta.

 10. Poštovanje naših zakonskih obaveza

  • Kako bismo ispunili naše zakonske obaveze, pravne procedure ili naloge državnih organa, uključujući i naloge državnih organa van Vaše zemlje boravka, onda kada smatramo da se od nas zakonski zahteva da to učinimo i kada je otkrivanje Vaših podataka o ličnosti neophodno radi ispunjavanja gorepomenutih zakonskih obaveza, procedura ili naloga državnih organa.
  • Pravni osnov za obradu: poštovanje naših zakonskih obaveza.

 11. Zakonita zaštita naših interesa:

  • Kako bismo zakonito sprovodili naše uslove, štitili naše poslovanje ili poslovanje naših povezanih društava, štitili naša prava, privatnost, bezbednost ili vlasništvo, kao i prava, privatnost, bezbednost i vlasništvo naših povezanih društava, i kako bismo mogli da sprovodimo pravne lekove ili da ograničimo stepen eventualno pretrpljene štete.
  • Pravni osnov za obradu: naš legitimni interes da zakonito štitimo našu organizaciju.

 12. Otkrivanje prevara

  • Obrađujemo Vaše profilne informacije, informacije koje se odnose na Vaše korišćenje Sajtova i informacije o uređajima sa kojih pristupate Sajtovima i koristite ih, kako bismo otkrili bilo kakve eventualne prevarne instalacije Sajtova.
  • Pravni osnov za obradu: naš legitimni interes da zaštitimo našu organizaciju od prevara

7. Kome se otkrivaju Vaši podaci o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti se otkrivaju primaocima navedenim u Aneksu 1.

8. Koje prenose podataka o ličnosti sprovodimo van Evropskog ekonomskog prostora?

Kako bismo ostvarili ciljeve opisane u ovom obaveštenju o privatnosti, Vaše podatke o ličnosti prenosimo u zemlje koje ne nude primereni nivo zaštite, kao što su Sjedinjene Države.

Na naš prenos podataka u zemlje koje ne nude primereni nivo zaštite primenjuju se neke od dolenavedenih zaštitnih mera u skladu sa GDPR, kako bismo garantovali da će Vaši podaci o ličnosti biti adekvatno zaštićeni:

Da biste dobili odgovarajuće informacije u pogledu transfera Vaših podataka o ličnosti trećim zemljama (uključujući odgovarajuće mehanizme transfera), molimo Vas da kontaktirate našu Kancelariju za pitanja zaštite privatnosti na adresu [email protected]

9. Šta je sa linkovima ka drugim veb sajtovima, aplikacijama, platformama i sl?

Kada koristite Sajtove, možete naići na linkove ka drugim sajtovima, aplikacijama i platformama koje ne postavljamo mi već druge kompanije. Mi nismo odgovorni za te sajtove, aplikacije i platforme i ovo obaveštenje o privatnosti se na njih ne primenjuje. Potrebno je da pročitate politike i pravila koje su te kompanije objavile na svojim sajtovima, aplikacijama i platformama da biste saznali kako oni štite Vašu privatnost.

10. Koja su Vaša prava u pogledu naše obrade Vaših podataka o ličnosti, kako ih možete ostvariti i kako da nas kontaktirate?

 1. Vaša prava u vezi sa našom obradom Vaših podataka o ličnosti

  U pogledu naše obrade Vaših podataka o ličnosti koja je opisana u ovom obaveštenju o privatnosti, imate pravo u određenim situacijama:

  • Na kopiju bilo kog podatka o ličnosti koji o Vama posedujemo, kao i da budete informisani o našoj obradi Vaših podataka o ličnosti;

  • Da zahtevate da ažuriramo ili ispravimo bilo koje nepravilnosti u Vašim podacima o ličnosti ili da dopunimo nepotpune podatke o ličnosti;

  • Da zahtevate da prestanemo sa obradom Vaših podataka o ličnosti (i) za personalizaciju prosleđenih marketinških obaveštenja, (ii) za potrebe sprovođenja analize podataka kako bi se utvrdili trendovi u ponašanju potrošača i šabloni i unapredili naši Coca Cola proizvodi i sajtovi, (iii) za personalizaciju prosleđenih obaveštenja na osnovu lokacije, (iv) za svrhu slanja direktnih marketinških obaveštenja.

  Takođe imate pravo u određenim situacijama:

  • Da izjavite prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti;

  • Da zahtevate da obrišemo Vaše podatke o ličnosti;

  • Da ograničite našu obradu Vaših podataka o ličnosti; i

  • Da zahtevate da Vam prenesemo Vaše podatke o ličnosti ili da ih prenesemo ili učinimo da budu preneti drugom rukovaocu podacima.

 2. Kontaktirajte nas da biste ostvarili svoja prava

  Ako želite da ostvarite bilo koja od gorenavedenih prava, možete nas kontaktirati putem jedne od sledećih opcija.

  • Možete nas kontaktirati putem Kontakt obrasca, kada on postoji na našim sajtovima

  • Možete nam poslati e-mail na sledeće adrese: [email protected]

  • Možete nas pozvati na: 800112233

  • Možete nam pisati na sledeće poštanske adrese: Batajnicki drum 18, 11000 Beograd
  • Molimo Vas da jasno navedete koje informacije biste želeli da vam dostavimo, revidiramo, izmenimo, prestanemo da obrađujemo ili obrišemo. Možete nas kontaktirati i ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, korišćenjem gorenavedenih kontakata.

 3. Kontakt podaci našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer - DPO)

  Možete kontaktirati naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) na sledeću adresu: [email protected].

 4. Pravo na pritužbu odgovarajućem organu za zaštitu podataka o ličnosti

  Imate pravo da podnesete pritužbu odgovarajućem nadležnom organu kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da se bilo koji od Vaših podataka o ličnosti obrađuju na način koji predstavlja kršenje Vaših prava prema relevantnim propisima.

11. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

 1. Namera nam je da Vaši podaci o ličnosti budu tačni i ažurni. Obrisaćemo podatke o ličnosti koje o Vama posedujemo onda kada nam više ne budu potrebni.
 2. Vaše podatke o ličnosti koje koristimo za svrhe navedene u ovom obaveštenju o privatnosti čuvamo najduže 2 godine, osim

  • Kada nas zakonski uslovi obavezuju da čuvamo Vaše podatke o ličnosti duže ili kraće.

  • za Vaše podatke o ličnosti koje koristimo da biste mogli da učestvujete u promocijama, lojalti programima i sl., za realizaciju promocija i sličnih programa sve do njihovog ispunjenja, u periodu od najduže 5 godina.

  • Za Vaše podatke koje koristimo radi odgovaranja na Vaše zahteve, u periodu od najduže 10 godina

  • Za Vaše podatke koje koristimo u vezi sa zahtevom za pristup podacima o ličnosti u periodu od najduže 5 godina od dana kada Vam dostavimo te informacije.

 3. Kolačići na koje se pristaje i tehnologije slične kolačićima čuvaju se najduže 13 meseci na Vašem sistemu (osim za kolačiće po sesiji i slične tehnologije koje se čuvaju tokom Vaše sesije pretraživanja).

 4. Nalozi u vezi sa našom centralnom Bazom potrošačkih interakcija koji se ne koriste tokom 1 meseca od kreiranja (tj. nije dat pristanak za obradu Vaših podataka kada se takva obrada bazira na pristanku – npr. slanje marketinških obaveštenja i/ili učešće u promocijama) brišu se u roku od 2 meseca nakon kreiranja.

12. Kako štitimo Vaše informacije

Bezbednost Vaših informacija je nama jako važna i mi smo uveli zaštite kako bismo očuvali integritet i sigurnost informacija koje prikupljamo i koje delimo sa provajderima naših sajtova.

Podaci o ličnosti su šifrovani u mirovanju korišćenjem simetrične i asimetrične enkripcije, i šifrovani su u tranzitu korišćenjem sigurnosne tehnologije pod nazivom Secure Sockets Layer, skraćeno SSL. SSL tehnologija šifrira informacije pre nego što budu prenete preko interneta od uređaja korisnika i centralnog sistema Kompanije, čime oni postaju nerazumljivi za neovlašćena lica i garantovana je poverljivost prenetih informacija. Korišćenje SSL takođe zahteva odgovarajući pretraživač koji može da sprovede „razmenu“ sigurnosnog ključa sa minimalnom dužinom od 128 bita, što je neophodno da se uspostavi gorepomenuta sigurna veza sa centralnim suvlasničkim sistemima. Međutim, nijedan sigurnosni sistem nije neprobojan i ne možemo da garantujemo 100% sigurnost naših sistema. Ako informacije pod našom kontrolom budu kompromitovane usled proboja zaštite, preduzećemo sve moguće mere da istražimo situaciju i, tamo gde je to prikladno, obavestimo one pojedince čije su informacije eventualno kompromitovane, a preduzećemo i druge mere u skladu sa merodavnim pravom i propisima.

13. Merodavno pravo

Na ovo obaveštenje o privatnosti se primenjuje i ono se tumači u skladu sa zakonima Belgije i svim ostalim imperativnim odredbama propisa koji se primenjuju u Evropskoj uniji, kao i imperativnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

14. Revizije ovog obaveštenja o privatnosti

Možete saznati kada je ovo obaveštenje o privatnosti poslednji put ažurirano na osnovu podatka „POSLEDNJA IZMENA“ na vrhu ove strane.

Sve materijalne izmene ovog obaveštenja o privatnosti biće Vam unapred dostavljene, pre nego što izmene stupe na snagu.

Ako imate primedbe na bilo koje izmene, možete zatvoriti svoj nalog. Nastavljanje korišćenja naših sajtova nakon objavljivanja izmena ovog obaveštenja o privatnosti podrazumeva da ste pročitali i razumeli izmene.

Možete da odštampate, snimite ili na drugi način obezbedite primerak ovog obaveštenja o privatnosti (i bilo koje revidirane verzije) za sopstvenu evidenciju.

15. ANEKS 1 – OBRAĐIVAČI PODATAKA

APLIKACIJA VEB SAJTOVI
Koka-Kola HBC Serbia, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, koji nam pomaže u upravljanju našom aplikacijom. Koka-Kola HBC Serbia, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, koji nam pomaže u upravljanju našim sajtovima i u pogledu saopštenja koja vam šaljemo.
Endava, pomaže nam u razvoju aplikacija. Endava plc se nalazi na adresi 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Ujedinjeno Kraljevstvo. MRM McCann, za tehničku podršku našem sistemu za Upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), slanje e-mail saopštenja i analitiku o e-mail kampanjama.

MRM McCann nam pruža dve vrste usluga. Prvu vrstu usluga podrške pruža nam MRM McCann, koji se nalazi na adresi calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Španija. Drugu vrstu usluga podrške pruža MRM McCann na adresi 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Bstorm doo Beograd Čukarica ; pomaže nam u razvoju aplikacija, Repiška 54, Beograd, Čukarica; Srbija Adobe, za hostovanje naših (i) Sistema za upravljanje sadržajem (Content Management System - CMS), (ii) Sistema za upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), (iii) za personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim platformama i sajtovima trećih strana (kompjuterski i mobilni) i mobilnim aplikacijama i (iv) za direktnu marketinšku komunikaciju putem e-maila ili push obaveštenja. Serveri za našu Adobe kampanju hostovani su na infrastrukturi Amazon Web Services u Oregonu.
Barlan S&M d.o.o. , Batajnički drum 18, 11080 Zemun, Beograd, Srbija, koji nam pomaže u upravljanju našom aplikacijom. Akamai Identity Cloud (Janrain), koji hostuje naš sistem za Upravljanje identitetom i pristupom potrošača (Consumer Identity & Access Management - CIAM) gde čuvamo korisničke profile na našim sajtovima i aplikacijama. Akamai Technologies, Inc. nalazi se na adresi 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 SAD.
Reply AG, koji radi sa rešenjima za izveštavanje i sprovodi analizu podataka. Reply AG nalazi se u Berlinu, Nemačka. Epam, koji priprema i rukovodi Bazom potrošačkih interakcija.

EPAM Systems, Inc. je u Londonu, Velika Britanija. Tim se fizički nalazi u Mađarskoj.
Microsoft Azure, koji koristimo za sekundarno, (data lake storage), čišćenje podataka, konsolidovanje i realizaciju analize podataka i izveštavanje. Microsoft je na adresi 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, SAD.
Akamai Identity Cloud (Janrain), koji hostuje naš sistem za Upravljanje identitetom i pristupom potrošača (Consumer Identity & Access Management - CIAM) gde čuvamo korisničke profile na našim sajtovima i aplikacijama. Akamai Technologies, Inc. nalazi se na adresi 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 SAD. Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), koji hostuje Sajtove / (ili) hostuje naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku. Lociran je na adresi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irska.
Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), koji pruža cloud computing tehnologiju. Nalazi se na adresi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irska. Google, za (i) skladištenje u oblaku, velike baze podataka upita i personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim svojstvima i sajtovima trećih strana (kompjuterskih i mobilnih) i mobilnim aplikacijama, za praćenje angažovanja i (ii) hostovanje Apigee, naših interfejsa za programiranje aplikacija (Application Programming Interfaces - API). Google Ireland Limited je na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
CIC izvođači:
 • Comdata Holding France, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Avenue du General de Gaulle 92635, Gennevilliers Cedex, Francuska.

 • CCC Holding GmbH, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Spengergasse 37, 1050 Vienna, Austrija.

 • Findasense España SL, pruža podršku aktivnostima Centra za korisničku interakciju. Nalazi se na adresi Plaza de Callao, 28013, Madrid, Španija.
Treće strane koje nam pružaju usluge kao što je podrška u komunikacijama, revizija i konsalting.
Crashlytics, koji prikuplja informacije kada aplikacije padnu (kao što je indentifikator Vašeg uređaja, informacije o hardveru i operativnom sistemu uređaja, verzije aplikacije, fizička lokacija uređaja u vreme pada ) kako bi taj pad nama prijavio. Crashlytics je deo Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Naši komercijalni partneri sa kojima možemo da uspostavimo poseban odnos, za sprovođenje njihovih marketinških komunikacija. Pošto će ove treće strane koristiti Vaše podatke o ličnosti u skladu sa sopstvenim praksama u pogledu privatnosti, treba da pogledate njihove sajtove i upoznate se sa njihovim praksama u pogledu privatnosti.
MRM McCann, za tehničku podršku našem sistemu za Upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), slanje e-mail poruka, kao i analizu e-mail kampanja. MRM//McCann se nalazi u Njujorku, SAD. Timovi koji pružaju usluge portfoliju Consumer Data & Precision Marketing nalaze se u Detroitu, SAD i Madridu, Španija. Treća strana u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, prenosa ili drugog otuđenja čitavog ili dela našeg poslovanja, vlasništva ili udela (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).
Appsflyer, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti (i) za mobilnu marketinšku analitiku i atribuciju (tj. određivanje koji kanali, kampanje, partneri su dostavili koju instalaciju aplikacije) i (ii) [za otkrivanje prevarnih instalacija aplikacija]. Appsflyer Ltd. se nalazi u San Francisku, Kalifornija, SAD. Smatramo da je neophodno ili primereno da odgovarajući organi, povezani entiteti i treće strane: (a) poštuju naše zakonske obaveze; (b) odgovaraju na upite od javnih i državnih organa, koji mogu uključiti i javne i državne organe van Vaše zemlje boravišta; (c) sprovode naše uslove; (d)  štite naše poslovanje i poslovanje svih naših povezanih entiteta; (e) štite naša prava, privatnost, bezbednost ili vlasništvo, odnosno prava, privatnost, bezbednost ili vlasništvo Vas i drugih; i (f) da nam omoguće da primenimo dostupne pravne lekove ili ograničimo stepen štete koju eventualno pretrpimo.
Nadležni organi: možemo nadležnim organima otkriti Vaše podatke o ličnosti u onoj meri u kojoj to izričito zahteva zakon. Salesforce, koji hostuje platformu u kojoj se čuvaju odgovori na „kontaktirajte nas“ upite. On se nalazi na adresi Castellana 79, 28046 Madrid, Španija.
Adobe, za hostovanje naših (i) Sistema za upravljanje sadržajem (Content Management System - CMS), (ii) Sistema za upravljanje odnosima sa potrošačima (Consumer Relationship Management - CRM), (iii) za personalizaciju reklama prikazanih na našim digitalnim svojstvima i sajtovima trećih strana (kompjuterski i mobilni) i mobilnim aplikacijama i (iv) za direktnu marketinšku komunikaciju putem e-maila ili prosleđenih obaveštenja. Adobe Inc. se nalazi na adresi 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, SAD. Integral Ad Science (IAS) radi sigurnosti marke i kako bi se osiguralo da se naši oglasi prikazuju samo tamo gde mi to smatramo prikladnim. IAS se nalazi u 95 Morton Street New York, NY 10014, USA.
Provajderi sajtova naših trećih strana koji obezbeđuju sajtove kao što je podrška u komunikacijama, reviziji i konsaltingu.
Naši komercijalni partneri sa kojima možemo da uspostavimo poseban odnos, za sprovođenje njihovih marketinških komunikacija. Pošto će ove treće strane koristiti Vaše podatke o ličnosti u skladu sa sopstvenim običajima u pogledu privatnosti, treba da pogledate njihove sajtove i upoznate se sa njihovim običajima u pogledu privatnosti.
Treća strana u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, prenosa ili drugog otuđenja čitavog ili dela našeg poslovanja, vlasništva ili udela (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).
Smatramo da je neophodno ili primereno da odgovarajući organi, povezani entiteti i treće strane: (a) poštuju naše zakonske obaveze; (b) odgovaraju na upite od javnih i državnih organa, koji mogu uključiti i javne i državne organe van Vaše zemlje boravišta; (c) sprovode naše uslove; (d)  štite naše poslovanje i poslovanje svih naših povezanih entiteta; (e) štite naša prava, privatnost, bezbednost ili vlasništvo, odnosno prava, privatnost, bezbednost ili vlasništvo Vas i drugih; i (f) da nam omoguće da primenimo dostupne pravne lekove ili ograničimo stepen štete koju eventualno pretrpimo.
Microsoft Azure, koji koristimo za sekundarno, (data lake storage), čišćenje podataka, konsolidovanje i realizaciju analize podataka i izveštavanje. Microsoft je na adresi 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, SAD.
Epam, koji priprema i rukovodi Bazom potrošačkih interakcija.

EPAM Systems, Inc. je u Londonu, Velika Britanija.
Firebase, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti za potrebe analiziranja korišćenja aplikacije i korisničkog angažovanja (npr. kako ljudi koriste našu aplikaciju, kada, sa kog uređaja), [utvrđuju trendove i šablone na osnovu ove analize kako bi personalizovali push obaveštenja i dostavljali prosleđena obaveštenja korisnicima aplikacije]. Firebase je deo Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

16. ANEKS 2 – TEHNOLOGIJE TREĆIH STRANA ZA PRAĆENJE

Treća strana Partnerski proizvod Vrsta tehnologije praćenja Opis
Google Google Analytics Kolačići, tagovi, pikseli i ID Google Analytics, koji prati Vaše angažovanje na Sajtu (npr. kako bi se znalo kako koristite naš sajt, kada ga koristite, sa kog uređaja), utvrđuje opšte potrošačke trendove i šablone na osnovu te analize, kako bismo mogli da unapredimo Coca-Cola proizvode i usluge. Google Ireland Limited se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
Appsflyer Appsflyer Beleženje događaja, sesija i klikova u aplikaciji Appsflyer, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti (i) za mobilnu marketinšku analitiku i atribuciju (tj. određivanje koji kanali, kampanje, partneri su dostavili koju instalaciju aplikacije) i (ii) za otkrivanje prevarnih instalacija aplikacija. Appsflyer Ltd. se nalazi na adresi 100 1st St 25th floor, San Francisco, CA 94105, SAD.
Google Firebase Beleženje događaja, sesija i klikova u aplikaciji Firebase, koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti za potrebe analiziranja korišćenja aplikacije i korisničkog angažovanja (npr. kako ljudi koriste našu aplikaciju, kada, sa kog uređaja), [utvrđuju trendove i šablone na osnovu ove analize kako bi personalizovali prosleđena obaveštenja i dostavljali prosleđena obaveštenja korisnicima aplikacije]. Firebase je deo Google Ireland Limited, koji se nalazi na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.